Välj en sida

Under de senaste veckorna har HRT varit tvungen att ställa in flera bussturer på flera olika linjer på grund av trafikförhållandena. Vi beklagar de olägenheter som förorsakats av de inställda turerna. Olägenheterna har varit betydande både för skolelever och pendlare.

I Kyrkslätt har utmaningarna särskilt synts på glesbygdsområden och som inställda turer på linjerna (907– 908) som trafikerar på Kylmälävägens och Sjökullavägens område.

Vägavsnitten i fråga är statens landsvägar där Nylands NTM-central ansvarar för underhållet. Särskilt Kylmälävägen är i fråga om väg- och trafikförhållanden mycket utmanande för busstrafik. Kommunen har flera gånger varit i kontakt med NTM-centralen och uppmanat NTM-centralen att höja skötselklassificeringen för vinterunderhållet av Kylmälävägen. Kyrkslätts kommun har kallat in NTM-centralen och HRT för att reda ut situationen.

Kommunen eller skoltransporten får tyvärr inte genast information om enskilda inställda turer. Direkt information om inställda turer finns i tjänsten hsl.fi/sv. Det här kräver ett konto och lösenord, vilket går lätt att skapa och inte kräver HRT:s resekort eller app. Kyrkslätts kommun har gett respons om att tjänsten hsl.fi/sv ska vara uppdaterad.