Välj en sida

Kartanonrannan päiväkotis och Kartanonrannan koulus gårdar iståndsätts – arbetet görs vardagar och veckoslut från juni till slutet av juli 2024 

Gårdsområdena till Kartanonrannan päiväkoti och Kartanonrannan koulu i Kyrkslätt (Herrgårdsgränden 1, 02450 Masaby) iståndsätts sommaren 2024.   Gårdsarbetet görs 3.6–31.7.2024 under vardagar och veckoslut. Arbetet görs vardagar kl. 7–20, lördagar kl. 8–16...

Taklagsfest för Gesterby skolcentrum firades to 23.5 i Kyrkslätt – det nya skolcentret kommer att ha lokaler för över 1200 lokaler 

I Kyrkslätt bygger man framtid. Torsdag 23.5 firades taklagsfest för det nya Gesterby skolcentrum. På tillställningen talade Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas och kommunens bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen. På tillställningen talade divisionschef Heikki K....

Växthusgasutsläppen i Kyrkslätt har minskat med över en tredjedel sedan 2000-talets toppår – kommunen främjar sina klimatmål genom olika åtgärder  

Växthusgasutsläppen i Kyrkslätt har år 2022 minskat med sammanlagt 36,6 % jämfört med nivån år 2006, framgår av Finlands miljöcentrals statistik. Vägtrafiken orsakade år 2022 en dryg tredjedel av utsläppen i Kyrkslätt. Majoriteten av utsläppen från trafiken kom från...

Nämnden för lokaltjänster beslutade 16.5 om de ersättande lokalerna för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu under byggnadsprojektet 

Kyrkslätts nämnd för lokaltjänster behandlade torsdag 16.5 ordnandet av ersättande lokaler för årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu under byggandet av Nissnikuhuset. Nämnden beslutade efter omröstning att de ersättande lokalerna ordnas i Masaby. Nämnden för lokaltjänster...