Välj en sida

Miljövårdsbidrag 2024

Byggnads- och miljönämnden kungör att föreningar kan söka miljövårdsbidrag för år 2024 för ändamål som stöder miljövården. Bidragsansökan görs före 31.3.2024 kl. 14. Försenade ansökningar beaktas inte. Ytterligare information:...

Ladda dig med rörelsekraft på mobilitetsveckan 16.-22.9 – I Kyrkslätt finns det många goda skäl att röra sig till fots, med cykel och i kollektivtrafiken

Europeiska mobilitetsveckan firas i september varje år. I år är mobilitetsveckans tema energibesparing. Syftet är att öka promenader, cykling och användning av kollektivtrafiken på vardagsresor. Man kan också spara energi genom att minska användning av bil genom att...

Servicenätsplanering ger underlag för beslutsfattande – Hur utvecklas servicen i Kyrkslätts kommun i fortsättningen?

Hur växer och utvecklas kommunen i framtiden, hur förändras kommunens befolkningsstruktur och hur påverkar dessa förändringar behovet av service i kommunen i de olika områdena i kommunen? På dessa frågor svarar kommunens servicenätsplan. Med kommunens servicenät avses...