Välj en sida

Underhållsenheten ber bilisterna parkera sin bil så att den inte medför problem, fördröjning eller fara för vinterunderhållet av gatorna och de allmänna områdena.

Fordonets chaufför är alltid skyldig att kontrollera trafikmärken som reglerar parkeringen samt informationsskyltar då hen parkerar

Fordonet kan närflyttas till närmaste plats som lämpar sig för ändamålet eller till närmaste möjliga parkeringsområde, om det hindrar underhållsarbetet på gatan.

För kostnaderna som medförs av närflyttning av fordon ansvarar i allmänhet fordonets ägare eller innehavare.

Ytterligare information:

Gatuunderhåll:
https://www.kyrkslatt.fi/underhall

kunnossapito@kirkkonummi.fi