Välj en sida

Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentral meddelar att följande väg stängs med anledning av ombyggnadsarbeten på en rörbro:

Trafiken på väg 11233, dvs. Eriksgårdsvägen, bryts vid Eriksgårdsvägens stenbro mellan Kapakkatie och Navalaparken fredag 15.9.2023 kl. 19.00 och vägen öppnas för trafik senast söndag 17.9.2023 kl. 20.00.

Trafiken styrs till en omväg via Sjökullavägen (väg 11233), Evitskogsvägen (väg 1130) och Lappbölevägen (väg 1131).

 Omvägen är ca 15,8 km lång.

Kontaktperson: projektchef Timo Repo, tfn 0295 021 338.