Välj en sida

Workshopar_POISTETTU

I kommunhuset ordnades det den 30 januari 2014 en workshop med syfte att kartlägga föreningars uppfattningar om Kyrkslätts byggda miljö och åtgärderna för utveckling av den. Till workshopen inbjöds 45 hembygds-, invånar-,...

Röstning på Kyrkslätts vackraste plats

På kommunens webbplats kunde man under tiden 23.8–5.9.2013 rösta på den vackraste platsen i den byggda miljön i Kyrkslätt. Med omröstningen ville man samla in information om hurdan byggd miljö Kyrkslättsborna uppskattar....

Bakgrundsfakta

Kyrkslätts arkitekturpolitiska program är en fortsättning på den riksomfattande och landskapsomfattande a-polin. Arkitekturpolitiska program (eller strategier) har utarbetats i Europa sedan 1990-talet. Finlands första arkitekturpolitiska...

Arbets- och styrgrupp_POISTETTU

Arbetsgruppen för det arkitekturpolitiska programmet består av följande medlemmar inom kommunens samhällstekniska väsende och kulturväsende: planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen (ordf)planläggningsarkitekt Kaisa...

Projekt för arkitekturfostran_POISTETTU

Utveckling och stöd av arkitekturfostran ingår som en central åtgärd i det arkitekturpolitiska programmet som godkändes av Finlands Statsråd 1998. Enligt Finlands grundlag har medborgarna rätt att delta i och påverka...

Geoinformationsförfrågan

För det arkitekturpolitiska programmet ordnades under perioden 25.3-6.5 en webbaserad geoinformationsförfrågan som var öppen för alla. Med förfrågan kartlades vilka erfarenheter och åsikter bl.a. kommuninvånarna och de...

Inledande seminarium

Utarbetandet av det arkitekturpolitiska programmet inleddes med det inledande seminariet ”Rakennettu ympäristö kehitysvoimaksi – arkkitehtuuripolitiikasta potkua!” (Bebyggd miljö som utvecklingskraft – arkitekturpolitisk energi),...

Det arkitekturpolitiska programmet

Hemma i Kyrkslätt – Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 2017 Hemma i Kyrkslätt – Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 2017, sammandrag Planläggnings- och trafiksystemtjänsterna har ansvarat för uppgörandet av...