Välj en sida
kirkkonummi

Röstning på Kyrkslätts vackraste plats

På kommunens webbplats kunde man under tiden 23.8–5.9.2013 rösta på den vackraste platsen i den byggda miljön i Kyrkslätt. Med omröstningen ville man samla in information om hurdan byggd miljö Kyrkslättsborna uppskattar.

Man fick 46 svar. Trots den lilla svarsmängden var urvalet ändå representativt. Mest röster fick Hvitträsk som värdesattes både för sin arkitektur och för den omgivande miljön. Röstarna ansåg att Hvitträsk är unik och betydelsefull som nationell arkitekturmiljö med historiska, högvärdiga, eleganta och vackra byggnader, en praktfull trädgård, vackert landskap och ett naturskönt läge mitt bland vatten, berg och ståtlig skog.

Näst mest röster fick Porkala udd. I motiveringarna betonades landskapet och naturförhållandena mer än för Hvitträsks del. Andra objekt som fick röster var bl.a. Hindersby med mest bevarad omgivning som byggts innan parentesen, Kyrkslätts kyrka med näromgivning som fick sin begynnelse under medeltiden, Meiko friluftsområde, landsvägs- och kulturlandskapen längs landsvägarna runt Humaljärvi samt den ringlande byvägen i Haapajärvi med sin kyrka, sjöutsikt och åkerfält.

Resultaten offentliggjordes i Masaby allaktivitetshus på ett evenemang på Dagen för Europas byggnadsarv 7.9.2013 kl. 11.00. Bland deltagarna som lämnat sina kontaktuppgifter utlottades pris med Kyrkslätt som tem