Välj en sida
kirkkonummi

Arbets- och styrgrupp_POISTETTU

Arbetsgruppen för det arkitekturpolitiska programmet består av följande medlemmar inom kommunens samhällstekniska väsende och kulturväsende:

  • planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen (ordf)planläggningsarkitekt Kaisa Kilpeläinen (sekr)
  • planläggningsarkitekt Aija Aunio (t.o.m. 31.1.2014)
  • tillståndsarkitekt Arja Sihvola
  • planeringsingenjör Suvi Kylmänen
  • kulturdirektör Maaret Eloranta

Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta ett arkitekturpolitiskt program för Kyrkslätt.