Välj en sida
kirkkonummi

Bakgrundsfakta

Kyrkslätts arkitekturpolitiska program är en fortsättning på den riksomfattande och landskapsomfattande a-polin.

Arkitekturpolitiska program (eller strategier) har utarbetats i Europa sedan 1990-talet. Finlands första arkitekturpolitiska program godkändes i statsrådet 1998. För närvarande pågår en uppdatering av programmet.

På 2000-talet började flera län, landskap och städer utarbeta egna lokala arkitekturpolitiska program: av landskapen var Östra Finlands län först (2000) och av kommunerna bl.a. Uleåborg och Jyväskylä (2002).

Det av Nyland och Östra Nyland samt dåvarande Nylands miljöcentral utarbetade gemensamma arkitekturpolitiska programmet ”Vår gemensamma metropol: Nylands och Östra Nylands arkitekturpolitiska målsättningar” blev färdigt 2009 och det uppdaterades 2014 (Vår gemensamma metropol: Nylands arkitekturpolitiska målsättningar 2014-2020). Av kommunerna i Nyland har endast följande ett eget arkitekturpolitiskt program för tillfället: Helsingfors (färdigt 2006, publicerat 2010), Vanda (2006, uppdatering pågår) och Lojo (2009).

Även inom byggbranschen har företagsspecifika program utarbetats.

Ytterligare information

Ytterligare information om arkitekturpolitik och byggd kulturmiljö finns bakom följande länkar:

Arkitekturpolitik
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ry
Varkulturmiljo.fi
Finlands Hembygdsförbund
Museiverkets byggnadsarvsportal