Välj en sida
kirkkonummi

Inledande seminarium

Utarbetandet av det arkitekturpolitiska programmet inleddes med det inledande seminariet ”Rakennettu ympäristö kehitysvoimaksi – arkkitehtuuripolitiikasta potkua!” (Bebyggd miljö som utvecklingskraft – arkitekturpolitisk energi), som ordnades 14.3.2013 i samarbete med Nylands förbund, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt Arkkitehtuurikeskus ry. Seminariet riktade sig till förtroendevalda, olika föreningar och sakkunniga. I seminariet deltog ca 70 personer från Kyrkslätt och andra platser i Nyland och Finland.

Seminariets program 2013

Hälsningsord:
Tarmo Aarnio, Kyrkslätts kommundirektör

Seminariets inledningsord:
Ossi Savolainen, landskapsdirektör, Nylands förbund
Marketta Virta, direktör, ansvarsområde Miljö och naturtillgångar, Nylands NTM-central

Vantaalla ei laitakaupungin laatu kelpaa – kokemuksia Vantaan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toteuttamisesta:
Jukka Kullberg, arkitekt

Arkkitehtuuripolitiikan lyhyt historia:
Tiina Valpola, verksamhetsledare, Arkkitehtuurikeskus ry

Architecture Policy in practise – how to create development in the city by Architecture Policy:
Henrik Stjernholm, Head of the Development Department, City Architect of Vejle, Denmark

Rakennusinventointi ja arvottaminen työkaluina onnistuneessa täydennyskaavoituksessa, esimerkkinä Etelä- Haaga:
Tommi Lindh, överinspektör, miljöministeriet, Päivi Sarmaja, arkitekt, Helsingfors stad

Slutdiskussion: ”Jättääkö ilmastonäkökulma tilaa hyvälle arkkitehtuurille?”
diskussionens moderator Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki