Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning slog fast elevplatserna i svenskspråkiga grundskolor för läsåret 2024–2025

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 3.4 och beslutade om elevplatser i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2024–2025 för årskurserna 1–6. Elevplatserna i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2024–2025 för årskurserna 1–6 Svenska nämnden för...