Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 3.4 och beslutade om elevplatser i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2024–2025 för årskurserna 1–6.

Elevplatserna i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2024–2025 för årskurserna 1–6

Svenska nämnden för fostran och utbildning slog fast

  • de maximala skolvisa elevantalen för läsåret 2024–2025 inom årskurserna 1 inom den allmänna undervisningen,
  • de klasser med särskilt stöd som ska bildas för årskurserna 1–6 och
  • elevantalen för betonad undervisning för årskurs 1.

De elevspecifika besluten om närskola fattas inom ramen för de maximala elevantalen per skola som nämnden beslutade om under det här sammanträdet. De elevspecifika besluten publiceras antingen i Wilma eller postas 5.4.2024 så som vårdnadshavaren valt i ansökningsblanketten.

Noggrannare uppgifter om de skolvisa elevantalen finns i sammanträdeshandlingarna.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun samt övergångsperioder till ny timfördelning
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar

Svenska nämnden för fostran och utbildning