Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning valde på sitt sammanträde 18.12.2023 pedagogie magister Ulrika Willför-Nyman till tjänsten som utbildningschef.

Willför-Nyman har arbetat i Esbo som rektor för Mattlidens och Vindängens skolor samt fungerat bland annat som utbildare inom utbildningssektorn, Kiva-skola utvecklare och medlem i Esbo svenska bildningstjänsters ledningsgrupp.

Nämndens ordförande Linda Basilier berättar att hon är glad över valet av Willför-Nyman.

“Jag ser framemot att Ulrika kommer hit till oss och att vi tillsammans får jobba för den svenskspråkiga utbildningen i Kyrkslätt.”

Ytterligare information

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 

Sammanträdeshandlingar

Svenska nämnden för fostran och utbildning