Välj en sida

Kyrkslätts kommun ordnar ett för allmänheten öppet inledningsmöte för programmet för naturens mångfald (LUMO) i kommunhuset

Programmet för naturens mångfald (LUMO) innebär ett verksamhetsprogram för tryggande av naturens mångfald. Med programmet värnar kommunen i sin verksamhet om naturens mångfald. Mötet hålls tisdag 5.3.2024 i Kyrkslättssalen i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2)....

Apetits oljepresserie i Kantvik informerar

Hantering av luktgaser från oljepresseriet i Kantvik Angående Apetit Kasviöljy Oy:s luktolägenheter och behandlingen av lukter en länk till ett meddelande om utvecklingen av hanteringen av luktgaser. Arbetet med hantering av luktgaser från oljepresseriet i Kantvik...

Vid energikvällen för småhusinvånare diskuterades hemmets uppvärmningssystem och energibesparing

Kyrkslätts kommun ordnade tillsammans med Energimyndighetens regionala energirådgivning en kvällstillställning måndag 15.1 om hemmets energi för de som bor i småhus. Tillställningen ordnades i Mörnesalen i bibliotekshuset Fyyri. Matti Nieminen från Kyrkslätt inledde...