Välj en sida

Ungefär fyrtio personer var närvarande för att höra om och diskutera bevarandet av naturens mångfald när arbetet med att utarbeta Kyrkslätts kommuns verksamhetsprogram för tryggande av naturens mångfald (LUMO-programmet) inleddes vid en öppen tillställning den 5 mars 2024.

Saara Huhmarniemi, ordförande för byggnads- och miljönämnden, fungerade som moderator för tillställningen. Hon kunde glädja publiken genom att berätta att tryggandet av naturens mångfald lyfts fram som ett mål i den nyligen godkända kommunstrategin. 

Kommundirektör Virpi Sailas inledde tillställningen och betonade i sitt anförande vikten av LUMO-programmet för att trygga och främja bevarandet av naturens mångfald i praktiken i kommunens verksamhet.

Miljöråd Petri Ahlroth från miljöministeriet betonade nödvändigheten av att bekämpa förlusten av naturens mångfald. Han är glad över att man fått LUMO-programmet till hans hemkommun och uppmanade till omfattande samarbete och modiga initiativ vid utarbetandet av programmet.

Naturvän Markku Jämsä presenterade olika sätt att förbättra livsmiljön för fågelarter i norra Kyrkslätt. Till exempel skulle flytbryggor för häckande skrattmåsar kunna placeras på Haapajärvi. Skrattmåssamhällen skyddar många hotade fåglar. En av de särskilt värdefulla fågelsjöarna i området är för närvarande Stora Lonoks. Bevarandet av dess fågelpopulation hotas av igenväxning och av utfyllningsprojektet som pågår i översvämningsområdet Evitskogs Mossarna. För att trygga mångfalden av skogsfåglar är det viktigt att bevara naturliga skogar och mångfald i kommunens skogar.

Finansiering för att återställa och restaurera livsmiljöer kan erhållas genom Livsmiljöprogrammet HELMI, berättade naturforskaren Paula Salomäki från Nylands NTM-central.

Ramboll bistår kommunen med att utarbeta LUMO-programmet och Jani Järvi från Ramboll presenterade processen för utarbetandet av programmet. Målet är att skapa ett konkret program som genomförs i stor utsträckning inom kommunens verksamheter.

Deltagarna vid tillställningen kom med mycket bra vägledning för utarbetandet av verksamhetsprogrammet för tryggande av naturens mångfald. Deltagare välkomnas också till workshoparna som kommer att ordnas i kommunhuset under våren: 

  • 11.4 kl.17 workshop för representanter för föreningar
  • 16.4 kl. 17 workshop öppen för alla (bl.a. kommuninvånare och representanter för företag)
  • 14.5 kl. 16.30 workshop för förtroendevalda, medlemmar i påverkansorgan och personal

Till den första och tredje workshopen skickas inbjudningar och till dem ska man anmäla sig på förhand. Videoinspelningen och presentationerna från tillställningen samt materialet från beredningsskedet av LUMO-programmet finns på miljövårdsenhetens webbplats https://kirkkonummi.fi/lumo-ohjelmaprojekti/.