Välj en sida

Programmet för naturens mångfald (LUMO) innebär ett verksamhetsprogram för tryggande av naturens mångfald. Med programmet värnar kommunen i sin verksamhet om naturens mångfald.

Mötet hålls tisdag 5.3.2024 i Kyrkslättssalen i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2).

Deltagande i mötet kräver ingen särskild anmälan.

Välkommen att lyssna och diskutera!

Program

Kl. 16.30       Kaffeservering

Kl. 17.00       Ett ord på vägen av mötets ordförande

                      Saara Huhmarniemi, ordförande för byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt

Kl. 17.10      Inledningsord

                     Virpi Sailas, kommundirektör

Kl. 17.20      Förebyggande av minskning av den biologiska mångfalden

                     Petri Ahlroth, miljöråd

Kl. 18.00      Om fågelbeståndet i Norra Kyrkslätt

                      Markku Jämsä, naturvän

Kl. 18.30       Hjälp ur HELMI-programmet för att stärka naturens mångfald

                      Paula Salomäki, NTM-centralen i Nyland

Kl. 19.00       Processen för uppgörande av LUMO-programmet och presentation av konsult

                      Konsult

kl. 19.20       Diskussion

Kl. 20.00       Mötet avslutas

Du får mer information om mötet och LUMO-programmet genom att skicka e-post till adressen ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Merja Puromies
Miljöplanerare
Miljövårdsenheten, Kyrkslätts kommun