Välj en sida

Kyrkslätts miljövårdsenhet bearbetar i år ett verksamhetsprogram för tryggande av naturens mångfald i samarbete med Ramboll Finland. På workshopar samlar vi under våren information och synpunkter som stöd för produktionen av LUMO-programmet, och utgående från dessa bildar vi förslag till mål och åtgärder som ska ingå i programmet. Förslagen framläggs offentligt i september 2024.

Vi bjuder in invånare, representanter för företag och övriga intresserade till en öppen verkstad, som ordnas i kommunhuset i mötesrummet Kajanus på femte våningen 16.4.2024 kl. 17–20. Workshoparna leds av Jani Järvi, Katri Einola och Mikko Jalo från Ramboll Finland.

Vid workshopen bjuds det på kaffe/te och frukt (fr.o.m. kl. 16.30).  

På miljövårdens webbsidor kan du bekanta dig med materialet till beredningsskedet av LUMO-programmet (på finska)

Vi ber deltagarna anmäla sig på denna blankett. Anmäl dig senast 12.4.2024.

En inbjudan till workshop 1 har skickats till invånarföreningarna och andra sakkunnigföreningar. Om du inte fått en inbjudan, men deltar i den första workshopen som representant för en förening, kan du anmäla dig med denna blankett.