Välj en sida

Hej invånare i en småhusfastighet, kom och lyssna på energibesparing i hemmet!

I Kyrkslätts bibliotekshus Fyyri ordnas en energikväll för kommuninvånarna måndag 15.1 kl. 17.00–19.00.

Program för evenemanget

Under tillställningen ges bland annat tips för att förbättra energieffektiviteten i småfastigheter, en översikt över alternativa uppvärmningssystem, ändring av uppvärmningssätt och stödformer för det samt självförsörjningsgraden för småhus. Kaffeservering vid sammankomsten. Kaffe serveras fr.o.m. kl. 16.45 och det egentliga programmet börjar kl. 17.

Anmäl dig till kvällen senast 7.1 via denna länk. Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade. Evenemanget arrangeras av Kyrkslätts kommun tillsammans med Energimyndighetens regionala energirådgivning. Evenemanget går på finska.