Välj en sida

Turer på busslinje 901 har blivit okörda

HRT:s avtalstrafikoperatör har under de senaste dagarna varit tvungen att ställa in flera bussturer på linje 901 i södra Kyrkslätt på grund av utmanande trafikförhållanden. De senaste dagarna har vägarna på glesbygdsområdena varit isiga och halkbekämpningen har varit...

Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås sysselsättningsområde förstärker samarbetet med tredje sektorn i beredningen av AN2025-reformen: arbetet fortsatte i form av en första Framtidsdialog

Från och med början av år 2025 överförs från staten till kommunerna tjänster och uppgifter från AN-byråerna, NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret, när Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeås (KVS) sysselsättningsområde ska inleda sin verksamhet....

Vinnaridéerna i den deltagande budgeteringen har publicerats – bland dem finns uppdatering av skateparken i Veikkola och filmkvällar i augusti

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen avslutades 5.2.2024. Vi fick in sammanlagt 2 061 röster, det vill säga ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den deltagande budgeteringen. Tack till alla som röstat och som lämnat in idéer i...

Beredskapsdagen 7.2 påminner om betydelsen av samarbete  – kommunen söker också frivilliga till den regionala beredskapscentralens verksamhet

Idag 7.2 firas beredskapsdagen. I år är dagens tema ”Beredskap är samspel”. Beredskapsdagen ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen och Kommunförbundet. Med temat vill man lyfta fram...

Omröstningen i den deltagande budgeteringen har avslutats – invånarnas intresse för budgeteringen var glädjande

Röstningsfasen i den deltagande budgeteringen har nu avslutats. Det stora antalet idéer var glädjande, och röstningsdeltagandet var livligt. Inom utsatt tid fick vi in sammanlagt 2 061 röster, dvs. ca 5 % av invånarna i Kyrkslätt deltog i omröstningen gällande den...
Kyrkslätt

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 5.2 behandlades finansieringen av byggandet av Västbanan och beviljandet av borgen för frivilliga brandkårens lån 

Vid årets första sammanträde behandlade kommunfullmäktige finansieringen av byggandet av Västbanan och beviljandet av borgen för lånet för frivilliga brandkårens nya brandstation.  Kommunfullmäktige antecknade för kännedom kommunstyrelsens beslut i vilket...