Välj en sida

Ytterligare uppgifter

Lagen om privat socialservice (922/2011) Förordningen om privat socialservice (1053/2011)Uppgifter om den plan för egenkontroll som förutsätts av företag som producerar privat socialserviceUppgifter om mervärdesskatt som gäller...

Privat socialservice med tillståndsplikt

En producent av privat socialservice som kontinuerligt producerar socialservice dygnet runt måste av tillståndsmyndigheten få tillstånd att producera tjänsterna innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras. En...

Behandling av anmälningar

Behandlingen av anmälningar som gäller inledande av verksamhet genomförs i kommunen i följande ordning: Serviceproducenten lämnar in anmälan med bilagor till Kyrkslätts kommun. Då anmälan innehåller alla...

Så här lämnar du anmälan

Anmäningarna jämte bilagor lämnas antingen i ett slutet kuvert eller per e-post till adresserna nedan. På kuvertet eller i e-postmeddelandets adressfält skrivs ”privat socialservice med anmälningsplikt”. Postadress...

Bilagor till anmälan

Till anmälan om inledande av verksamhet ska (i enlighet med 1 § i förordningen om privat socialservice) följande bilagor fogas: kopia av aktuellt handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen...