Välj en sida
kirkkonummi

Så här lämnar du anmälan

Anmäningarna jämte bilagor lämnas antingen i ett slutet kuvert eller per e-post till adresserna nedan. På kuvertet eller i e-postmeddelandets adressfält skrivs ”privat socialservice med anmälningsplikt”.

Postadress

Kyrkslätts kommun
Privat socialservice med anmälningsplikt
PB 20
02401 KYRKSLÄTT

E-postadress: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Begäran om ytterligare information kan skickas per e-post på adressen och med följande meddelanderubrik ”Begäran om ytterligare uppgifter, socialservice med anmälningsplikt”.