Välj en sida

Sommarjobbssedlar finns fortfarande kvar

Det finns fortfarande kvar tiotals sommarjobbssedlar som anvisats för unga i Kyrkslätt. Bekanta dig med sommarjobbssedeln och ansök om sedel på adressen kyrkslatt.fi/sommarjobbsedel Mer information:ungdoms- och...