Välj en sida

Navigatorn erbjuder avgiftsfri hjälp till unga under 30 år och unga vuxna i frågor som gäller studier, arbete, ekonomi, boende, hälsa, välmående, hobbyer, fritid, mänskliga relationer och vardag. Vi betjänar enligt principen om en och samma lucka. Vi hjälper och handleder var och en enligt personens individuella behov genom att utnyttja omfattande och mångsidiga nätverk i sökandet efter lösningar till kundernas situationer.

I Navigatorn finns våra servicehandledare som tar emot dig och kartlägger vad du behöver handledning till. Här finns också den uppsökande ungdomsarbetaren, Onni-arbetstagaren och sysselsättningstjänsternas expert. Navigatorn besöks också av representanter för våra nätverk, så som kommunens boenderådgivare, Förbundet för Ungdomsbostäders boenderådgivare, skuldrådgivaren och integrationshandledaren. Deras tjänster kan utnyttjas helt gratis.

Du kan boka tid på navigatorn eller sticka dig in under ett passligt tillfälle under våra öppettider. Navigatorn ligger i Kyrkslätts centrum på adressen Kyrkstallsvägen 1.

Vi har fr.o.m. 2.1.2024 öppet må–fr kl. 11.00–16.00 Dessutom betjänar vi också i fortsättningen med tidsbokning kl. 8.30–16.00.  

Om du inte vet var du ska börja, börja på Navigatorn!

Hälsningar, Navigatorns personal