Välj en sida

Det finns fortfarande kvar tiotals sommarjobbssedlar som anvisats för unga i Kyrkslätt. Bekanta dig med sommarjobbssedeln och ansök om sedel på adressen kyrkslatt.fi/sommarjobbsedel

Mer information:
ungdoms- och idrottstjänster/Navigatorservicen
ohjaamo(at)kirkkonummi.fi
Ansvarsperson för ungdomsarbete Eija Rajavaara 040 832 1906