Välj en sida

Världsmiljödagen firas onsdag 5.6 – Kyrkslätt främjar miljövården och naturens mångfald

Den 5 juni firas den internationella världsmiljödagen. FN:s generalförsamling utlyste dagen till världsmiljödagen år 1972. Kyrkslätts rika och värdefulla natur skyddas på olika vis Kyrkslätt har en rik natur och många områden med värdefull natur. Kommunen...

Växthusgasutsläppen i Kyrkslätt har minskat med över en tredjedel sedan 2000-talets toppår – kommunen främjar sina klimatmål genom olika åtgärder  

Växthusgasutsläppen i Kyrkslätt har år 2022 minskat med sammanlagt 36,6 % jämfört med nivån år 2006, framgår av Finlands miljöcentrals statistik. Vägtrafiken orsakade år 2022 en dryg tredjedel av utsläppen i Kyrkslätt. Majoriteten av utsläppen från trafiken kom från...