Välj en sida
Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till morgon- och eftermiddagsverksamheten. Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2023–2024...

Yrkesutbildning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen.Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande...

Skolkurator

Elevvårdens kuratorer erbjuder stöd t.ex. i situationer som gäller sociala relationer, skolgång och studier, känsloliv, fritid och olika kriser. Dessutom ger de vid behov skolans personal och elevens vårdnadshavare anonym konsultation och rådgivning. Elevvårdens...

Skolpsykolog

Elevvårdens psykologer erbjuder eleverna stöd i utmaningar med inlärning och skolgång samt beteende, känsloliv och psykiska välbefinnande. Dessutom ger de vid behov skolans personal och elevens vårdnadshavare anonym konsultation och rådgivning. Elevvårdens psykologer...

Elev- och studerandevård

Med elevvården stöder man elevens lärande, hälsa och välmående Elevvårdsaktörerna främjar för sin del delaktighet och hela skolgemenskapens välmående och förebygger problem. Målet är också att trygga ett tidigt individuellt stöd för alla som behöver det. Elevvården...

Skolgångshandledare

Enligt lagen om grundläggande utbildning har elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av stöd rätt att få tolknings- och biträdestjänster. Skolgångshandledarens uppgift är att hjälpa eleven med skolgången och inlärningen, under ledning av läraren....

Undervisning i det egna modersmålet

Undervisning i det egna modersmålet och upprätthållande av ett främmande språk Anmälan De förstaklassare som börjar skolan läsåret 2024–2025 anmäls till undervisningen i det egna modersmålet eller undervisningen för upprätthållande av främmande språk i samband med...