Välj en sida
kirkkonummi

Yrkesutbildning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen.

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna. Examen omfattar 180 kompetenspoäng, varav minst 30 utgörs av inlärning i arbetet, dvs. praktik. Personer som vill upprätthålla och utveckla sin yrkeskunskap kan söka till yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesinriktad vuxenutbildning avser yrkesinriktade grundexamina som avläggs som fristående examina, yrkesexamina och specialyrkesexamina samt utbildning som förbereder för dem. För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet. Undervisning kan också ordnas som läroavtalsutbildning.