Välj en sida
Grönområden och idrottsplatser

Grönområden och idrottsplatser

På kartan nedan hittar du alla pågående planerings- och byggnadsobjekt inom grönområden och idrottsplatser Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen katusuunnittelu@kirkknummi.fi eller...
Kyrkslätts skolcentrum

Kyrkslätts skolcentrum

I Kyrkslätts skolcentrum verkar Porkkalan lukio och i de flyttbara ersättande lokalerna på skolcentrumets gård verkar Kyrkslätts gymnasium. Skolcentrumets specialutrustade lokaler kommer från och med år 2023 också att...
Kyrkslätts huvudbibliotek

Kyrkslätts huvudbibliotek

Kyrkslätts huvudbibliotek verkar i tillfälliga utrymmen på grund av att bibliotekshuset saneras och byggs till.Vi hoppas få flytta in i det nya huset hösten 2020. Följ med hur byggprojektet av det nya bibliotekshuset Fyyri framskrider...
Gesterby skolcentrum (GWP-skolcampus projektet)

Gesterby skolcentrum (GWP-skolcampus projektet)

I Gesterby skolcentrum verkar Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu och de svenskspråkiga Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium. Gesterby skolcentrum består av flera byggnader i olika åldrar. På grund av de inomhusluftsproblem som framkommit har en del av byggnaderna...

Kantvikin päiväkoti

Kantvikin päiväkotis nya och sanerade lokaliteter tas i bruk fr.o.m. ingången av april 2018. Den gamla delen, som blev klar år 1973, har rivits helt, och på dess plats har nu uppförts en ny byggnad. Den nyare byggnaden från...
Veikkolan päiväkoti

Veikkolan päiväkoti

Arbetena har inletts i maj 2019.. Målet är att daghemmet är i bruk från ingången av år 2021 och skolan fr.o.m. höstterminen 2021.
Veikkolan päiväkoti

Veikkolan koulu

Veikkolan koulus nya tillbyggnad blir klar att tas i bruk i början av höstterminen 2021. Utvidgningen är drygt 1 500 våningskvadratmeter stor. Utvidgningen av skolan har utförts av Peab. Lokalerna är planerade så att de...
Jokirinteen oppimiskeskus

Jokirinteen oppimiskeskus

Jokirinteen oppimiskeskus kommer att ha plats för drygt 1300 elever. Till inlärningscentret flyttar Kirkkoharjun koulu och Finnsbackan päiväkoti. Vid planeringen av inlärningsmiljön beaktas den nya läroplanen, Kyrkslätts kommuns...