Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslätts huvudbibliotek

Kyrkslätts huvudbibliotek verkar i tillfälliga utrymmen på grund av att bibliotekshuset saneras och byggs till.
Vi hoppas få flytta in i det nya huset hösten 2020.

Följ med hur byggprojektet av det nya bibliotekshuset Fyyri framskrider här.