Välj en sida

HRT:s avtalstrafikoperatör har under de senaste dagarna varit tvungen att ställa in flera bussturer på linje 901 i södra Kyrkslätt på grund av utmanande trafikförhållanden. De senaste dagarna har vägarna på glesbygdsområdena varit isiga och halkbekämpningen har varit utmanande på grund av regn och varierande före. Det är NTM-centralen i Nyland som svarar för underhållet av den trafikerade landsvägen.

Vi beklagar olägenheter som medförs på grund av inställda turer vilka påverkat både elevernas skolresor och pendlingsresor.

Kommunen eller skoltransporten får tyvärr inte genast information om enskilda inställda turer. Direkt information om inställda turer finns i tjänsten hsl.fi/sv. Det här kräver ett konto och lösenord, vilket går lätt att skapa på HRT:s webbplats och inte kräver HRT:s resekort eller app. Kyrkslätts kommun har gett respons om att tjänsten hsl.fi/sv ska vara uppdaterad.

31.1.2024 publicerades en nyhet om busstrafikens utmaningar i Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun: HRT och NTM-centralen bör lösa busstrafiksutmaningarna i norra Kyrkslätt