Välj en sida

Förslag till kommunstyrelsen om att överföra Kylmälä vattenandelslags verksamhet till Kyrkslätts Vatten – Kylmälä vattenandelslag och kommunfullmäktige fattar beslut 

Kyrkslätts kommunstyrelse behandlar vid sitt sammanträde 10.6 överföring till kommunen av verksamheten och nätverket i ekonomiskt utsatta Kylmälä vattenandelslag. På det här sättet kan kommunen också i fortsättningen trygga förvaltning, utveckling och ekonomisk...