Välj en sida

Navigatorn Kyrkslätt

En plats för alla under 30-åringar där man får gratis hjälp och stöd för många slags ärenden, t.ex. studier, sysselsättning och boende. Vad är Navigatorn?Navigatorn är plats som är avsedd för alla som är under 30 år där man...
Bidrag till ungdomsföreningar

Bidrag till ungdomsföreningar

Kommunens uppgift är att stöda ungdomsverksamhet i kommunen. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag och beslutar om beviljande av bidrag. Bildnings- och fritidsnämnden delar ut följande bidrag till ungdomsföreningarna: Förskott på...
Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete

Utförande av uppsökande ungdomsarbete i Kyrkslätt Uppsökande ungdomsarbete  Utförande av uppsökande ungdomsarbete i Kyrkslätt  Enligt ungdomslagen är syftet med uppsökande ungdomsarbete att nå unga som är i behov av...
Arbetsverkstäder för unga Omnia och Sveps

Arbetsverkstäder för unga Omnia och Sveps

Verkstadsverksamhet för unga erbjuds i Kyrkslätt av Omnia. Sveps erbjuder verksamhet för svenskspråkiga ungdomar. Omnia I Omnia finns en verkstad för 10 unga i åldern 17-24. Ungdomar från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt kan söka till...
Information om förebyggande rusmedelsarbete

Information om förebyggande rusmedelsarbete

Målet för den förebyggande missbrukarvården är att stödja barns och ungas uppväxt i Kyrkslätt. Förebyggande missbrukarvård utförs i samarbete med kommunens övriga aktörer. Alla elever i åk 6 i finska skolor deltar i frågestunder...
Specialungdomsarbete

Specialungdomsarbete

I Kyrkslätts kommuns ungdomstjänster arbetar en specialungdomsarbetare. Specialungdomsarbetet har som mål att utföra förebyggande ungdomsarbete. I anslutning till det ordnas rusmedelsupplysning och laglighetsfostran i samarbete med skolor och kommunens...
Ungdom

Ungdom

Ungdomstjänsterna önskar elever i årskurs 3–17-åriga ungdomar välkomna i ungdomslokalerna. Aktuellt inom ungdoms- och idrottstjänsterna Ungdoms- och idrottstjänsternas evenemang Ungdomslokaler På Kyrkslätts kommuns område finns tre ungdomsutrymmen och en...