Välj en sida

Situationen i Ukraina har påverkat miljontals människors liv. Kyrkslätts kommun hjälper på olika sätt dem som flytt Ukraina. I denna artikel finns information för människor som flytt kriget i Ukraina samt för kommuninvånare som vill hjälpa ukrainare.

Kyrkslätts kommun, Luckan rf, Röda Korsets svenska avdelning och svenska församlingen ordnade ett informationsmöte för ukrainare i privat inkvartering 12.5.2022.

Mötet tolkades till ukrainska. Se videoinspelningen från mötet: https://youtu.be/PIAjJ86uUVw

Hänvisning av ukrainare till myndigheterna

De som kommer från Ukraina ska hänvisas att registrera sig hos polisen eller gränsmyndigheten, varvid de kan få tillfälligt skydd. Genom att registrera sig hos myndigheten övergår personen till mottagningssystemet som administreras av Migri, det vill säga migrationsverket. Detta innebär att personerna kan inkvartera sig på förläggningar, och deras service ordnas på förläggningarna. Utan registrering likställs de med turister, och då är deras social- och hälsotjänster mer begränsade. Omfattande anvisningar om ukrainares rättigheter och tjänster finns på migrationsverkets webbplats.

I Västra Nylands område kan uppehållstillstånd med stöd av tillfälligt skydd sökas hos Esbo, Lojo och Raseborgs polisstationer. Mer information om registrering och ansökan om asyl på Polisens webbplats.

För att få förläggningstjänster så som hälsotjänster eller mottagningspenning ska den person som ansökt om tillfälligt skydd vara registrerad hos förläggningen. Personen behöver dock inte bo på förläggningen för att få dess tjänster, utan kan också bo i privat inkvartering.

 

Kommunens ställning

I Finland är Migrationsverket är den instans som tar ansvaret för dem som flyr kriget i Ukraina. Förläggningarna är underställda migrationsverket och erbjuder service till dem som sökt tillfälligt skydd samt asylsökande. I Kyrkslätts område finns för tillfället ingen aktiv förläggning.

Kommunen har egna skyldigheter när det gäller personer som får tillfälligt skydd. Till dessa hör till exempel barnskydd, ordnande av småbarnspedagogik och utbildning samt akut, omedelbar hälsovård. Om en ny förläggning inrättas tillsammans med migrationsverket på kommunens område påverkar den kommunens roll i ordnandet av tjänster för flyktingar från Ukraina. 

 

Kyrkslätts kommuns tjänster för personer som flyr kriget i Ukraina

Kommunens rådgivning till ukrainare

Rådgivning med låg tröskel erbjuds vardagar 9–16 i Navigatorns och Katalysatorns lokaler. Man kan komma till rådgivningen utan tidsbeställning.

Adress: Kyrkstallsvägen 1 (gatuplan)

02400 Kyrkslätt

e-post: ohjaamo@kirkkonummi.fi

Utöver rådgivning erbjuder integrationstjänsterna telefonrådgivning för kommuninvånare måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–11. 

Integrationstjänsternas rådgivning:

040 676 4934

kotouttaminen@kirkkonummi.fi

 

Hälsovård

Förläggningarna ansvarar för hälsovården för personer som får tillfälligt skydd. För var och en som anmält sig hos den finska myndigheten fastställs en förläggning oavsett om personen bor på förläggning eller i privat inkvartering. För närvarande finns det ingen aktiv förläggning i Kyrkslätts kommuns område.

Alla är berättigade till akut och omedelbar vård oavsett om de har anmält sig hos den finska myndigheten eller inte. Akut vård erbjuds i Kyrkslätts social- och hälsocentral på akutmottagningen varje dag kl. 8–20. Utanför dessa tider sker jourverksamheten på Jorvs sjukhus i Esbo. I livshotande situationer ska man direkt kontakta Nödcentralen genom att ringa till 112.

Munhälsovård

Förläggningarna ansvarar för munhälsovården för personer som får tillfälligt skydd. För var och en som anmält sig hos den finska myndigheten fastställs en förläggning oavsett om personen bor på förläggning eller i privat inkvartering. För närvarande finns det ingen aktiv förläggning i Kyrkslätts kommuns område.

Alla är berättigade till akut och omedelbar vård oavsett om de har anmält sig hos den finska myndigheten eller inte. Man kan med tidsbeställning få brådskande vård enligt bedömning av vårdbehov på mottagningar hos Kyrkslätts munhälsovård vardagar må–to kl. 8.00–15.30 och fredagar och dagen före söckenhelg kl. 8.00–15.00 tfn 09 2168 3269. På kvällar, veckoslut och söckenhelger är jouren för akut vård på Parksjukhuset i Helsingfors, bedömning av vårdbehov och tidsbeställning tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, dit bedömningen av vårdbehov görs på Jourhjälpen tfn 116117. 

Sällskapsdjur

På grund av kriget i Ukraina kommer det nu människor med sina sällskapsdjur till Finland från Ukraina och Ryssland. Dessa sällskapsdjur kan bära på parasiter, rabies eller andra sjukdomsalstrare som kan överföras till människor och som är sällsynta här.

Det är viktigt att dessa sällskapsdjur styrs omedelbart (eller senast inom tre dagar efter ankomsten till Finland) till en lokal veterinärs mottagning, där de vid behov kan medicineras mot bandmask Echinococcus multilocularis och vaccineras mot rabies. En del av sällskapsdjuren kan redan ha fått medicinen mot parasit ekinokockos från Tullen i Finland. Det lönar sig dock att ta sällskapsdjuren till veterinärmottagningen för undersökning för att säkra medicineringen.

Sällskapsdjur till människor som flyr kriget i Ukraina medicineras gratis.

Om sällskapsdjuret inte har något mikrochip och/eller inte har vaccinerats mot rabies, injicerar veterinären vid behov ett mikrochip under huden på djuret och vaccinerar det mot rabies. Veterinären kan också ta ett blodprov för att fastställa antikropparna mot rabies.

Åtgärder i samband med medicineringen mot parasiter och vaccinationen mot rabies görs gratis med tidsbokning på Esbo stadsveterinärs mottagning.

Boka en tid på numret: 09 8168 4458.

Djuret ska hållas isolerade från andra djur och människor i 30 dygn efter vaccinationen. Kontakt med andra djur och människor ska minimeras. Man kan dock rasta sällskapsdjuret i koppel under isoleringsperioden. Djurets avföringar måste samlas och kastas tillsammans med hushållsavfallet under 24 timmar efter att djuret har fått medicinering mot bandmask.

Om djuret biter en människa kontakta genast hälsovården och berätta att det är fråga om ett djur som kommer från Ukraina.

Medicinering av sällskapsdjur är mycket viktigt, eftersom rabiesvirus och bandmask Echinococcus multilocularis för närvarande inte finns i Finland. Särskilt spridningen av ekinokockos i den finska naturen via hundars avföringar utgör en stor risk, eftersom parasiten är livshotande för människor.

OBS! De djur som inte reser med sin ägare måste uppfylla importkraven. https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/djur-och-animaliska-produkter/djur/hundar-katter-och-illrar/Import_hundar_katter_och_illrar/

Mer information finns på Institutet för hälsa och välfärds (på finska) och Livsmedelsverkets webbplats. Information på ukrainska.

Information om sällskapsdjur på ukrainska.

Information om sällskapsdjur på ryska.

 

Ordnande av utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

Barn har rätt till utbildning och stöd enligt lagen om grundläggande utbildning. För att kunna söka skolplats ska barnet först registrera sig hos polisinrättningen och söka antingen tillfälligt skydd eller asyl. Efter registreringen kan barnet anmälas till utbildningen. Vårdnadshavaren eller stödpersonen visar skolans rektor ett intyg över inlämnad ansökan eller annat dokument på att en registreringsanmälan om eleven har lämnats. Utgångspunkten är att barnet börjar i förberedande undervisning.

Man anmäler sig till skolans rektor genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett eller ett Word-dokument (på finska).

Mer information om anmälan till skolan, skolalternativ och behövliga blanketter på adressen https://www.kyrkslatt.fi/anmalan-till-skolan

 

Bibliotekstjänster

Kyrkslätts huvudbibliotek Fyyri har skaffat litteratur på ukrainska till sitt urval som en cirkulerande samling och i framtiden också som en del av sin egen samling.

På biblioteket kan man få hjälp av en rysktalande anställd som kan hänvisa ukrainare till kommunens tjänster.

På Fyyri hålls dessutom sagostunder på ukrainska en gång i månaden. Mer information om bibliotekets tjänster för ukrainsktalande på adressen: https://www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv/biblioteket-informerar

Invånarparken Fyyri

Invånarparken har gjort ett flygblad som presenterar dess verksamhet på ukrainska, och flygbladet delas ut både i invånarparken och vid disken på barnavdelningen på biblioteket Fyyri. 

Förläggningsverksamhet i Kyrkslätt

Migrationsverket inrättar ständigt nya förläggningar. Kyrkslätts kommun har meddelat Migri om möjligheten att hyra Gillobackas och Vols ålderdomshems fastigheter som förläggningar för flyktingar från Ukraina. Fastigheterna kan tas i bruk från och med 1.5.2022.

 

För kommuninvånare

Hjälp genom organisationer

Verksamheten i Kyrkslätt

I Kyrkslätts kommun verkar flera organisationer och aktörer som erbjuder stöd, verksamhet och tjänster för ukrainare och andra flyktingar. Många av dessa drivs med frivilliga krafter och söker ständigt nya hjälpare.

FRK

SPR Kirkkonummi-Siuntio

Församlingen

Ukrainalaiset Kirkkonummella

Direkt hjälp till Ukraina

Enskilda kommuninvånare kan bäst skicka hjälp till Ukraina genom pålitliga och erfarna organisationer som har hjälpt på krisområden. Sådana är bland annat:

Röda Korsets katastroffond

Unicefs arbete i Ukraina

Kyrkans Utlandshjälp

  
Information för personer som kommer till Finland från Ukraina

Människor som flytt från kriget i Ukraina kan ansöka om tillfälligt skydd hos myndigheterna i Finland. När en person har anmält sig hos myndigheterna antingen vid gränsen eller hos polisen kan personen få inkvartering på förläggning. Boendet ordnas på så sätt att familjemedlemmar inkvarteras tillsammans. Minderåriga som är utan vårdnadshavare inkvarteras i en förläggning för minderåriga. Förläggningarna är olika stora och finns i olika delar av Finland. På förläggningen är det möjligt att få olika mottagningstjänster så som till exempel hälsovårds- och socialtjänster och mottagningspenning.

Om personen inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl måste personen själv ordna sin inkvartering i Finland. Migrationsverket koordinerar endast inkvarteringen för sådana som ansöker om tillfälligt skydd eller asyl.  

Migrationsverkets anvisningar:

Vanliga frågor om Rysslands attack mot Ukraina

Migrationsverkets anvisningar på ukrainska

Tillfälligt skydd

Utkomst och social trygghet

Människor som inte ännu har fått uppehållstillstånd i Finland är enligt FPA berättigade till minst en nödvändig andel av det grundläggande utkomststödet. Detta täcker läkarordinerade receptbelagda läkemedel och livsmedel. Dessa beviljas i form av betalningsförbindelser.

Mera information om utkomststödet och hur man ansöker om det finns på FPA:s webbplats.

Att arbeta i Finland 

Personer som fått uppehållstillstånd i Finland på grunder av tillfälligt skydd kan arbeta i Finland genast efter att de har registrerat sin ansökan för uppehållstillstånd.

Människor som flytt från kriget i Ukraina kan löpa en större risk att bli offer för människohandel. I Finland hjälper Hjälpsystemet för offer för människohandel offer och utreder misstänkta situationer. Offer för människohandel har också särskilda rättigheter.

Information om människohandel på ukrainska här

Ytterligare information om att arbeta i Finland:

Migri: En asylsökandes rätt att arbeta

Arbets- och näringsministeriet: Työskentely Suomessa

https://migri.fi/-/ukrainasta-paennut-oletko-hakemassa-tai-oletko-jo-hakenut-tilapaista-suojelua-suomessa-voit-aloittaa-tyonteon-nyt-entista-aikaisemmin?languageId=sv_SE