Välj en sida

Kom och hör om och diskutera utkastet till förslaget till välfärdsområdets servicenätverk! 

I alla kommuner i Västra Nylands område ordnas invånarmöten där riktlinjerna för utvecklingen av servicenätverket presenteras. I Kyrkslätt ordnas ett invånarmöte onsdag 24.4 i Jokirinteen oppimiskeskus (Åängsvägen 5, 02400 Kyrkslätt) kl. 18.00, kaffeservering kl. 17.30.

Enligt förslagsutkastet bevaras ett regionalt täckande servicenät, och närtjänsterna säkerställs. Det viktigaste målet är att förbättra tjänsterna på basnivå. I och med det växande servicebehovet krävs att det finns närservice utanför kommuncentra även i framtiden.

Direktörerna för välfärdsområdets social- och hälsotjänster och räddningsverket besvarar frågor vid mötet. Välkommen!

Läs mera: https://kyrkslatt.fi/vastra-nylands-valfardsomrades-forslag-till-utveckling-av-servicenatverket-invanarmote-i-kyrkslatt-den-24-april/