Välj en sida

Nämnden för lokaltjänster beslutade 28.6.2022 välja YIT Suomi Oy till serviceproducent för Gesterby skolcentrums livscykelprojekt. Beslutet är emellertid villkorligt, eftersom det krävs ett betydande tilläggsanslag för projektet.

Gesterby skolcentrums livscykelprojekt omfattar planerings- och byggarbete för skolcentrumets nybyggnad och produktion av underhållstjänster för byggnaden under en period på 20 år. Projektet omfattar också rivning av byggnader i Gesterby skolcentrum och ordnande av ersättande utrymmen under byggnadsskedet.

Konkurrensutsättningen av projektet och ökning av byggkostnaderna

Projektet konkurrensutsattes med konkurrenspräglad dialog. Förhandlingar fördes med flera entreprenörer mellan augusti 2021 och april 2022. Under dessa förhandlingar utvecklade entreprenörerna planer för det nya skolcentret. Grund för valet var anbudens totalekonomiska förmånlighet, där man jämförde kvalitet och pris.

Byggkostnaderna började öka kraftigt under år 2021, och kriget i Ukraina har ytterligare ökat kostnaderna. I samband med godkännandet av projektplanen i juni 2021 uppskattades projektets totalkostnader vara 42 500 000 euro. Projektets totala kostnader beräknas nu vara ca 59 000 000 euro. För projektet behövs alltså ett tilläggsanslag på ca 16 500 000 euro.  

Nämnden för lokaltjänster beslutade vid sitt sammanträde 28.6.2022 välja YIT Suomi Oy till serviceproducent och godkände anbudsgivarens utkastsplaner. Beslutet är villkorligt, eftersom projektet inte kan genomföras utan ovan nämnda tilläggsanslag. Behandlingen av ärendet beträffande tilläggsanslaget fortsätts på hösten först i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige. 

Den fortsatta planeringen av projektet och byggskedet pågår ca 3,5 år. Ifall tilläggsanslag beviljas under den kommande hösten, kan man flytta in i de nya lokalerna under år 2026. Då projektet blir färdigt flyttar Gesterbyn koulu med sina språkbadsklasser, Winellska skolan, Papinmäen koulu och förskolegrupperna i språkbadet och Prästgårdsbackens daghem till det nya skolcentrumet. 

Sammanträdeshandlingar
http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221196

Nämnden för lokaltjänster
https://www.kyrkslatt.fi/namnden-for-lokaltjanster