Välj en sida

Härligt! Vintern är här!

 

Gatuområdena plogas och sandas enligt skötselklassificeringen för vinterunderhållet.

Först plogas huvudlederna, kollektivtrafiklederna och de viktigaste gång- och cykellederna och efter det bostadsgatorna.

För mera detaljerad information se underhållsklassificeringen https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall.

I karttjänsten kan man nästan i realtid följa med vinterunderhållsåtgärderna på sin hemgata.

 

Underhållstjänsterna meddelar att vinterunderhållet delvis hör till kommunen och delvis till ägarna till fastigheterna på gatan.

Tomtens ägares eller innehavares skyldigheter

•                          att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas

•                          att se till att infarten till tomten är omskött

•                          att avlägsna farlig snö från fastighetens konstruktioner (t.ex. postlåda, staket)

 

Till veckoslutet lovas det mera snö och några minusgrader.

När helgerna närmar sig lönar det sig att reservera tid för att inte bli överraskad av vinterföret!

 

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning.

 

Ytterligare information och respons:

Elektroniskt responssystem

kunnossapito@kirkkonummi.fi

Väderinformation:

https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/lokalvadret/kyrksl%C3%A4tt