Välj en sida

Föreläsningsserien Ilmastoteoista totta inleds vid Kyrkslätts medborgarinstitut i oktober

 

Betalar jag mig själv sjuk om det görs energirenovering i mitt hem? Kommer jag med elbil från ena ändan av Finland till den andra? Vilka klimatgärningar spelar på riktigt någon roll?

 

Vi söker svar på bland annat dessa frågor i Kyrkslätts medborgarinstituts föreläsningsserie Ilmastoteoista totta. Under föreläsningsserien öppnar olika sektorers experter på hållbarhetsfrågor hushållens möjligheter att inverka på vardagens utsläpp. Föreläsningsserien inleds måndag 10.10, som också är dagen då den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare inleds.

 

Under den första föreläsningen talar Kyrkslätts kommuns klimatkoordinator Vera Järvenreuna om kommunens klimatmål och hur klimatarbetet framskrider. Under den andra föreläsningen hör vi konkreta råd och anvisningar för smartare energihushållning, då Ramboll Oy:s expert som ansvarar för den regionala energirådgivningen i Nyland föreläser om fastighetsägarens och husbolagets möjligheter att avstå från fossil energi.

 

Föreläsningsserien fortsätter med temat klimathållbara färdsätt. Specialsakkunnig Hanna Kalenoja vid Autoalan tiedotuskeskus presenterar utsikterna för framtidens färdsätt. Under den sista föreläsningen öppnar Aalto-universitetets professor och arkitekt Matti Kuittinen begreppet koldioxidsnålt byggande.

 

Föreläsningarna är gratis och de ordnas på huvudbiblioteket Fyyri. Du kan också följa med föreläsningarna på distans, men det fordrar förhandsanmälan. Ytterligare information i medborgarinstitutets studieprogram (www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi, kursnumren 100010, 100011, 100012 och 100013)

 

 

Program (föreläsningarna hålls på finska) Huvudbiblioteket Fyyri (Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt), föreläsningssal Mörne

I. Ilmastotyö Kirkkonummella – mitä kunta tekee ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi? 10.10 kl. 18-19.30 Föreläsare Kyrkslätts kommuns klimatkoordinator Vera Järvenreuna

II. Kiinteistönomistajan ja taloyhtiön mahdollisuudet fossiilienergiasta luopumiseen 13.10 kl. 18-19.30 Föreläsare Rambolls regionala energirådgivare.

III. Ilmastokestävän liikkumisen mahdollisuuksia – millä liikumme tulevaisuudessa? 24.10 kl. 18-19.30 Föreläsare Autoalan tiedotuskeskus specialsakkunnig inom trafik Hanna Kalenoja

IV. Rakentamisen päästöt kuriin – vaihtoehtoja ilmastoa kuormittavalle rakentamiselle 27.10 kl. 18.19.30 Föreläsare Aalto-universitetets professor Matti Kuittinen