Välj en sida

Filosfie magister Katri Vepsä börjar som ny rektor i Winellska skolan 1.9.2023. Hon blev vald till rektorstjänsten under sommaren då skolans tidigare rektor Kristiina Koli gick i pension. Beslutet om besättande av tjänsten som rektor.

I augusti ansvarar biträdande rektor Rasmus Lindqvist för Winellska skolans verksamhet.