Välj en sida

Kyrkslätts kommun förnyar sin webbplats kyrkslatt.fi under detta år. I anslutning till detta projekt vill vi utreda vad Kyrkslättsborna och användarna av webbplatsen kyrkslatt.fi anser vara särskilt viktigt och vilka önskemål det finns för förnyandet av webbplatsen.

Det tar 5-7 minuter att svara på enkäten. Svarstiden går ut 20.2.2022. Vi önskar ett stort deltagande!

Länk till enkäten: https://response.questback.com/kirkkonummenkunta/verkkosivuuudistus