Välj en sida

Kyrkslätts kommunfullmäktige valde pedagogie magister Virpi Sailas, 45, till ny kommundirektör vid sitt sammanträde 8.5. Den nya kommundirektören valdes för en tidsperiod på sju år. 

 

Kommunfullmäktige förrättade en sluten omröstning i ärendet och genom omröstningen valdes Virpi Sailas till ny kommundirektör. Sailas valdes redan i den första valomgången eftersom hon fick 34 röster, dvs. över hälften av rösterna.  

Virpi Sailas har tidigare fungerat som bland annat Tusby kommuns kanslichef och som Tusby kommuns bildningschef. Sailas har lång erfarenhet av ledningsuppgifter inom undervisnings- och bildningssektorn.  

Man kommer överens om tidpunkten för när Sailas tillträder tjänsten separat. I valet av kommundirektör iakttas en prövotid på sex månader. 

Fullmäktige valde Inka Tikkanen som reserv till tjänsten.