Välj en sida

Vinterunderhållssituationen i Kyrkslätt och överlag i huvudstadsregionen är exceptionellt svår. De omväxlande temperaturerna har försvårat vinterunderhållet överallt.

Sanden som strötts ut på gång- och cykelvägarna sjunker ner under dagens lopp då snön smälter och täcks av is då lufttemperaturen sjunker på natten. Gångvägarna sandas dagligen.

Det har bildats hårda snövallar längs körbanorna och gångvägarna. De plogas rena då vädret blir varmare.

Brunnar och diken har stockats av snöhögar på många platser, och de grävs upp enligt behov. Trots det kan smältvattnet bilda stora pölar på gatuområdena.

Beläggningsskador repareras som bäst.

Kommunen sköter först gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna i trafikerbart skick. Man börjar forsla bort snön genast då det inte finns behov av andra underhållsåtgärder.

 

Det är rusning i kansliets telefon, så skicka eventuell respons via det elektroniska responssystemet.