Välj en sida

Våren närmar sig i rask takt, det lovas temperaturer kring noll, gång- och cykelvägarna är ändå ställvis hala. Vi utför fortfarande halkbekämpning och avlägsnar vid behov snövallar.

De omväxlande temperaturerna och det blöta föret orsakar nu beläggningsskador. Vi lappar nu hål och gropar i beläggningen med lagningsmassa om föret tillåter.

Frusna och stockade regnvattenbrunnar

Kontakta oss i dagvattenärenden som gäller kommunens allmänna områden och diken. Vi öppnar frusna regnvattenbrunnar för att få vattnet bort från gatan.

Också fastighetsägaren har ansvar för dagvattnen på allmänna områden. Fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren har renhållningsskyldighet, vilket innebär bland annat avlägsnande av is, löv, marksubstanser och skräp från dagvattenbrunnarnas gallerlock samt avlägsnande av material som orsakar proppning från dikestrummornas öppningar.

Observera att närflyttningar vid behov utförs fr 13.1 på följande ställen:

Mytvägen, Wiksvägen och Stubbhagen. På gator märkta med flyttningsuppmaningsskyltar kan kommunen flytta fordonen till ett annat ställe för att materielen ska kunna utföra underhållsarbeten, och då måste fordonets ägare eller innehavare betala kostnaderna för flyttningen.

Trevlig början på mars och våren

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Ge respons om underhållet

Du kan lämna respons enligt plats och ställa frågor via  det elektroniska responssystemet.

Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.