Välj en sida

De omväxlande väderförhållandena har försvårat vinterunderhållet av gator.

 

Väderförhållandena under den gångna vintern har varit mycket svåra med tanke på vinterunderhåll. På grund av rikliga snöfall och regn och varierande temperaturer har det bildats snö- och isvallar, fåror, gropar och pölar på gatorna. Gatorna är också mycket hala.

 

De anställda och entreprenörerna inom gatuunderhållet gör sitt bästa i denna utmanande situation. På vissa ställen har vi tyvärr inte tillräckligt snabbt kunnat åtgärda problem som förorsakats av det omväxlande vädret.

Snabbt omväxlande väder och de stora vattenmängderna på gatorna bildar till och med djupa gropar på gator. Vi åtgärdar hela tiden gropar. På de värsta ställena kommer vi att sänka hastighetsbegränsningarna.

Vi uppmanar till försiktighet i trafiken.

 

Vi ber alla ha tålamod och vi uppmanar till försiktighet i trafiken i denna utmanande situation.

Ytterligare information:

kunnossapito@kirkkonummi.fi