Välj en sida

Vintern ger sig inte ännu och kölden fortsätter, men temperaturerna är lite mildare, om än med måttlig vind. Blåsten får kölden att kännas bitande. Det lovas också omväxlande snöfall.

Vinterunderhållsarbetena utförs enligt väderleken. Efter snöfall plogas gatorna enligt skötselklass och områdesvis. Halkbekämpningen görs först då snöfallet slutat och gatorna plogats. Områden granskas regelbundet av underhållstjänsterna.

Skötselklassificeringen av vinterunderhållet baserar sig på den trafikmässiga betydelsen av gatorna och trafikmängderna på gatorna. Bostadsgator hör till underhållsklass 3.

Du kan följa med vinterunderhållsarbetena i kommunens karttjänst via länken nedan. Uppgifterna uppdateras på kartan nästan i realtid.

Länk till kartsidan https://kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning/

Obs! Upprepade avbrott på karttjänsten torsdag 15.2 kl. 10–16. Vi beklagar störningar som beror på uppdatering av operativsystemet.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Vi önskar alla vägtrafikanter en trevlig väntan på våren

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons om vinterunderhållet enligt plats och ställa frågor via  det elektroniska responssystemet.

 Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.