Välj en sida

Den stränga kölden återkommer och vi har också fått lätt snö. På vecskoslutet kommer det ännu mera snö till vår glädje.

Vi plogar och sandar gator enligt skötselklass, avlägsnar snövallar och för bort snö enligt behov.

Fordon som parkerats fel på trottoarer och områden med parkeringsförbud stör och fördröjer underhållet av gatorna. Underhållsenheten ber de som kör bil i kommunen parkera sin bil så att den inte medför problem, fördröjning eller fara för vinterunderhållet av gatorna och de allmänna områdena. Materielen kan inte komma till platsen om leden är full av felparkerade fordon.

Kyrkslätts kommun har ingen kommunal parkeringsövervakning. Kontakta polisen vid fara. Närflyttningar av fordon görs vid behov och i mån av möjlighet.

Snö och plogvallar på fastigheter

Underhållstjänsterna påminner invånarna, husbolagen och fastighetsserviceföretagen om att man inte får skyffla snö till kommunens område, utan snön ska deponeras på fastighetens område.

Ytterligare information kunnossapito@kirkkonummi.fi

Gångbanorna är mycket hala eftersom det finns ett tunt snötäcke ovanpå isen på dem. Det lönar sig att välja ändamålsenliga skor för att röra sig ute, man behöver ännu dubb- eller friktionsskor.

Vi önskar alla vägtrafikanter en trygg februarimånad

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 08.