Välj en sida

Gatorna är hala på grund av omväxlande väderleksförhållanden, och till följd av att vägytan blir varmare blir snölagret mjukt och sörjigt.  Sandningssanden sjunker ner i det mjuka slasket, och när temperaturen åter går på minus hamnar sanden delvis under is. Det här skapar utmaningar för vinterunderhållet.

Vinterarbeten pågår till alla delar, vi bekämpar halka och avlägsnar snövallar och snösörja enligt behov. Med avlägsnande av snösörja avses avlägsnande av våt snö och snö- och isvallar som samlats på körbanan. Den ska avlägsnas då den mjuknar när vädret blir varmare. Vi bekämpar halka enligt underhållsklassificeringen genom att salta och sanda.

Underhållstjänsterna granskar regelbundet områdena.

Avlägsnande av snö och is som plogats vid en körförbindelse till tomt är på fastighetsägarens och fastighetsinnehavarens ansvar.

Vägförhållandena är farliga, vi bör lätta på gaspedalen och reservera tid för semesterfärden.

Fridfull och trygg jul till alla vägtrafikanter.

Önskar Underhållstjänsterna

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi