Välj en sida

Då det snöar sköter man först de viktigaste huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anslutning till dem. Då huvudlederna har plogats och snöfallet avtagit börjar snöplogningen också på bostadsgatorna.

Du kan läsa mera om underhållsklassificeringarna för vinterunderhållsarbeten bakom länken nedan.

Underhållsklassificering av gator i Kyrkslätts kommun- vinterunderhållsarbeten (pdf), godkänd i samhällstekniska nämnden 29.10.2019.

Vid exceptionellt väglag såsom länge ihållande eller rikligt snöfall är det dock möjligt att kvalitetskraven underskrids. Vinterunderhållet gör sitt bästa för att gatorna är skötta och trygga för kommuninvånarna.

Först då snöfallet upphört och gatorna plogats inleder man halkbekämpningen.

Vinterunderhållsarbetena utförs enligt väderleken, och omväxlande väderleksförhållanden är utmanande.  Snövallar avlägsnas enligt behov, och halkbekämpning görs områdesvis enligt skötselklasserna. Underhållsenheten granskar områdena regelbundet.

Det lönar sig att utrusta sig med lämpliga och ordentliga skor och reservera tillräckligt med tid för resorna då det är halt. Skodon som lämpar sig för föret eller halkskydd minskar halkningsrisken betydligt.

Vi lättar på gaspedalen då vi kör och njuter av de fina vintriga landskapen och väntan på julen.

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi