Välj en sida

Den varma luftmassan har varit gynnsam för oss och det är plusgrader dagtid, men på natten sjunker temperaturen på minus, och gatorna är verkligen hala. Väderförhållandena under den gångna vintern har varit mycket svåra med tanke på vinterunderhåll. På grund av rikliga snöfall och regn och varierande temperaturer har det bildats snö- och isvallar, fåror, gropar och pölar på gatorna.

De anställda och entreprenörerna inom gatuunderhållet gör sitt bästa i denna utmanande situation. På grund av det kraftigt varierande vädret sjunker och blir sandningssanden under isen efter att temperaturen gått tillbaka på minus.

Gatorna sandas enligt skötselklassificeringen, isvallar avlägsnas i mån av möjlighet och snö körs bort, i första hand från övergångsställen och korsningsområden.

Du vet väl att du kan följa med vinterunderhållsarbetena som utförs på just din hemgata. Uppgifterna om vinterunderhållet uppdateras på kartan nästan i realtid.

https://kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning/

Gatubrunnarna kan stockas då vädret varierar, och smältvattnen kan orsaka översvämningar på gatuområdena.  Underhållet öppnar regnvattenbrunnar vid behov.

Ta kontakt med oss i ärenden som gäller underhållet av dagvattensystem.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

TA KONTAKT:

Vi får nu dagligen mycket respons. Vi svarar på all respons, men vi önskar också förståelse med tanke på rusningen.

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.