Välj en sida

Det har varit kallt redan en längre tid, och det fortsätter att vara minusgrader. Till allas vår glädje utlovas det växlande snöfall till veckoslutet. Vintern är en trevlig tid.

Vinterunderhållsarbetena utförs enligt väderleken. Efter snöfall plogas gatorna i enlighet med skötselklassen och området. Gatorna plogas alltså inte snabbare om man lämnar respons om saken.

Vinterunderhållets skötselklassificering baserar sig på gatornas trafikmässiga betydelse. Det viktigaste målet är att hålla gatorna i skick för kollektivtrafiken så att trafiken till arbetsplatserna är tryggad. Bostadsgator hör till underhållsklass 3.

Halkbekämpningen görs först då snöfallet slutat och gatorna plogats.

Ytterligare information om kommunens vinterunderhållsklassificering: https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Till tomtägarens och -innehavarens skyldigheter hör att putsa den egna tomtanslutningen och reservera plats för snön på den egna tomten samt att vid behov forsla bort snövallarna som uppstått. Man får inte flytta snö från fastigheternas tomter till kommunens gatu- eller parkområden.

Körförhållandena kan alltså vara utmanande på grund av de omväxlande väderleksförhållandena, så låt oss köra försiktigt och komma ihåg att körsätt, körhastighet och beaktande av andra trafikanter har betydelse.

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi