Välj en sida

Den första snön faller på veckoslutet

Enligt väderprognoserna faller den första snön i Södra Finland under det kommande veckoslutet.

Gatuområdena plogas och halkan bekämpas enligt skötselklassificeringen för vinterunderhållet.

Så att vinterföret inte överraskar ser du väl till att din bil har vinterdäck och att du anpassar din körhastighet till rådande väderförhållanden.

I kommunens karttjänst är det möjligt att följa med på kartan hur vinterunderhållsutrustningen rör sig, nästan i realtid.

Ta det lugnt i trafiken det här veckoslutet.

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning.

 

Ytterligare information och respons:

Elektroniskt responssystem

kunnossapito@kirkkonummi.fi

Väderinformation:

https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/lokalvadret/kyrksl%C3%A4tt